Flat Preloader Icon

Disclaimer

Disclaimer
De informatie op deze site is met zorgvuldigheid samengesteld. Flyer-Centrale wijst alle aansprakelijkheid voor onvolkomenheden, onjuistheden en de gevolgen hiervan af. Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets uit deze tekst of grafische voorstellingen op deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Flyer-Centrale worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluit Flyer-Centrale, de redactie en medewerkers van deze site iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Flyer-Centrale is te allen tijde gerechtigd deze disclaimer te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele disclaimer zal op deze website te vinden zijn. Indien u gebruik van de website voortzet na de wijziging of aanvulling van deze gebruiksvoorwaarden, accepteert u daarmee de gewijzigde of aangevulde disclaimer onherroepelijk. Indien u alsdan niet instemt met de gewijzigde of aangevulde disclaimer dient u de website te verlaten. Flyer-Centrale raadt u aan deze disclaimer regelmatig te raadplegen.

 

© Flyer-Centrale – Laatste herziening: september 2012

Pin It on Pinterest